Organisatie & communicatie

Holland Schoonmaak Groep wil naar haar opdrachtgevers toe zo zuiver mogelijk organiseren en regelen. Vandaar dat wij ook een organisatiestructuur hebben met korte lijnen. Communicatie speelt daarbij een cruciale rol. Zo heeft iedere opdrachtgever één aanspreekpunt waardoor de slagkracht groot is. Daarnaast is Holland Schoonmaak Groep een grote voorstander van het vooraf vastleggen van afspraken over terugkoppeling en voortgangsrapportage op alle niveaus. Ook tussen de drie partners liggen de verantwoordelijkheden, taken en processen duidelijk vast. Met regelmaat wordt er op verschillende niveaus overleg gepleegd zodat alle deelnemers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de voortgang bij opdrachtgevers.

Artikel Service Management