Goede communicatie is onmisbaar voor succes

In iedere relatie speelt communicatie een belangrijke rol. Door goede communicatie weten betrokkenen wat ze van elkaar mogen verwachten en ontstaat er een basis voor vertrouwen en respect. Dienen zich problemen aan, dan lossen we die samen snel op. Holland Schoonmaak Groep hanteert de stelregel ‘waar een wil is, is een weg’ en met gemotiveerde en betrokken medewerkers werkt dit. Ondersteund door een toegankelijke organisatie, up-to-date werkprocessen en duidelijke afspraken wordt ‘samen werken’ echt ‘samenwerken’.